Becker 55-132 m3/h

Lamelová vývěva má jednoduchý design s jedou hřídelí a přímým pohonem, čímž tvoří robustní zařízení s dlouhou životností a s nízkými nároky na údržbu a provozní náklady. Tyto vývěvy pracují zcela bez oleje; jednotlivé komory jsou odděleny grafitovými lamelami. Již ve standardu zahrnují vývěvy integrované sací filtry a regulační ventily, u výkonností nad 150 m3/h pak pojistné ventily, zabraňující překročení maximálního konstrukčního podtlaku. Kompaktní kryt zajišťuje nízkou hlučnost a usměrnění chladícího vzduchu pro jeho ideální kontakt s povrchem pracovních částí. Volitelně může být vývěva dodána s antikorozní ochranou, která jí činí vhodnou pro extrakci vlhkého vzduchu.

Tehnická data

Typ Výkon Mezní tlak  Datový list
  m3/h mbar rel.  
KVT 3.60 55 -900 pdf
KVT 3.80 67 -900 pdf
KVT 3.100 98 -900 pdf
KVT 3.140 132 -900 pdf
KVX 3.60 55 -900 pdf
KVX 3.80 68 -900 pdf
KVX 3.100 98 -900 pdf
KVX 3.140 132 -900 pdf

Maximální sací množství je uvedeno při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 50Hz.

Lamelové vývěvy s integrovaným frekvenčním měničem

Frekvenční měnič, integrovaný v zařízení VARIAIR, výrazně zvyšuje výkonové parametry každé vývěvy. Také zaručí dodávku vakua přesně podle požadavků procesu zákazníka. Spotřeba energie je optimalizována a konstantní vakuum je zaručeno i v případě kdy odběr je proměnný, nebo výrazně kolísá. "Jemný" rozběh vývěvy snižuje namáhání mechanických komponentů a tím prodlužuje jejich životnost. Variabilní rozsah nastavení požadovaného vakua minimalizuje potřebu různých typů vývěv.

Vývěvy VARIAIR se vyznačují energeticky výhodným provozem, automatickou regulací požadované hodnoty vakua a ochranou zařízení proti překračování konstrukčních parametrů.

Typ Výkon Mezní tlak  Datový list
  m3/h mbar rel.  
KVT 3.100/0-400 112 -900 pdf
KVX 3.100/0-400 112 -900 pdf
KVT 3.140/0-400 145 -900 pdf
KVX 3.140/0-400 145 -900 pdf

Maximální sací množství je uvedeno při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 60Hz.

Volitelné příslušenství