Do 132 m3/h, 100 mbar(a)

Lamelová vývěva má jednoduchý design s jednou hřídelí a přímým pohonem, čímž tvoří robustní zařízení s dlouhou životností a s nízkými nároky na údržbu a provozní náklady. Tyto vývěvy pracují zcela bez oleje. Jednotlivé komory jsou odděleny grafitovými lamelami. Již ve standardu zahrnují vývěvy integrované sací filtry a regulační ventily, u výkonností nad 150 m3/h pak pojistné ventily, zabraňující překročení maximálního konstrukčního podtlaku. Kompaktní kryt zajišťuje nízkou hlučnost a usměrnění chladícího vzduchu pro jeho ideální kontakt s povrchem pracovních částí. Volitelně může být vývěva dodána s antikorozní ochranou, která jí činí vhodnou pro extrakci vlhkého vzduchu.

Typ/technický list Výkon Mezní tlak  Návod
  m3/h mbar (a)  
KVT 3.60 55 100 pdf
KVT 3.80 67 100 pdf
PICCHIO 2200 78 100 pdf
KVT 3.100 98 100 pdf
KVT 3.140 132 100 pdf
KVX 3.60 55 100 pdf
KVX 3.80 68 100 pdf
KVX 3.100 98 100 pdf
KVX 3.140 132 100 pdf

Maximální sací množství je uvedeno při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 50Hz.
 


Lamelové vývěvy s integrovaným frekvenčním měničem

Frekvenční měnič, integrovaný v zařízení VARIAIR, výrazně zvyšuje výkonové parametry každé vývěvy. Také zaručí dodávku vakua přesně podle požadavků procesu zákazníka. Spotřeba energie je optimalizována a konstantní vakuum je zaručeno i v případě kdy odběr je proměnný, nebo výrazně kolísá. "Jemný" rozběh vývěvy snižuje namáhání mechanických komponentů a tím prodlužuje jejich životnost. Variabilní rozsah nastavení požadovaného vakua minimalizuje potřebu různých typů vývěv. Vývěvy VARIAIR se vyznačují energeticky výhodným provozem, automatickou regulací požadované hodnoty vakua a ochranou zařízení proti překračování konstrukčních parametrů.

Typ Výkon Mezní tlak  Datový list
  m3/h mbar (a)  
KVT 3.100/0-400 112 100 pdf
KVX 3.100/0-400 112 100 pdf
KVT 3.140/0-400 145 100 pdf
KVX 3.140/0-400 145 100 pdf

Maximální sací množství je uvedeno při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 60Hz.

Volitelné příslušenství