Lamelové bezolejové vývěvy BECKER, pracují zcela bez oleje. Kompresní část tvoří rotor excentricky umístěný ve statoru s grafitovými lamelami s dlouhou životností. Součástí standardní výbavy jsou integrované sací papírové filtry a regulační ventily, které fungují i jako bezpečnostní prvek, zabraňující překročení maximálního konstrukčního přetlaku dle typu -850 až -900 mbar(g). Průtok 2-515 m3h vyjádřeno při 20 °C a atmosférickém tlaku.

Zobákové vývěvy BECKER, anglicky (CLAW pump), jsou označovány rovněž za bezolejové,
protože v kompresní části dopravované médium nepřijde do styku s olejem. Malé množství
převodového oleje je uzavřeno v převodovce, ke jsou uložena synchronizační ozubená
kola hnací a hnané hřídele.

 

Vývěvy BECKER s oběžným kolem a bočním kanálem jsou kompaktní přesně vyrobené ventilátory, které jsou schopné dosahovat průtoku až 1100 m3/h a maximálního podtlaku okolo -320 mbar(g) v jednostupňové verzi a ve dvoustupňové variantě zhruba -500 mbar(g). Jedná se dynamické stláčení vzduchu, kde vzniká mnoho odpadního tepla, ale vzhledem k minimálním rozměrům a kompaktnímu provedení, tyto vývěvy najdou uplatnění například v obalovém průmyslu, potravinářství, pneu-dopravě, v leteckém průmyslu apod. Vývěvy jsou prakticky bezúdržbové a spolehlivé.

Radiální vývěvy BECKER jsou velmi speciální vysoce účinná a tichá zařízení pro speciální aplikace. Jedná se vysoce přesnou výrobu, jak oběžného odstředivého kola, tak i o další komponenty. Výkon je regulován frekvenčním měničem, aby byla maximalizována efektivita výroby podtlaku. Používají je zejména výrobci laserů pro recirkulaci CO2, nebo jiných inertních plynů. V potravinářství se jedná zejména o redukci kyslíku v potravinách pro prodloužení životnosti apod.

Bezolejová šroubová vývěva BECKER je speciální systém PLUG and PLAY, který je dodáván v odhlučňovacím krytu, včetně integrovaného frekvenčního měniče. Jedná se o bezolejové vývěvy. Protože v kompresním prostoru není olej, je veškerá tepelná energie k dispozici na výtlaku, a tedy ji lze velmi účinně rekuperovat, například do teplé vody na topení, či přípravu TUV. Životnost zařízení je velmi vysoká a návratnost v případě centralizace výroby stlačeného vzduchu není dlouhá.


Vývěva, odborně řečeno průmyslová vývěva, je zařízení pro stláčení vzduchu a celé škály dalších plynů. Obecně vývěva zvyšuje rozdíl tlaku plynu mezi vstupem a výstupem a s tím je spojeno zvýšení rychlosti proudění. Podle toho, k čemu má být zařízení použito, zvolíme vhodný typ, aby stláčení konkrétního typu plynu bylo energeticky efektivní, a hlavně aby byla zajištěna jeho dlouhá životnost. Vývěva dokáže přepravit od několika jednotek m3/h, až po několik desítek tisíc m3/h plynu při určitém rozdílu tlaků. Většinou hovoříme o tom, že tlak na výstupu z vývěvy je vždy atmosférický tzn. 1013 mbar(a), nebo jsou vývěvy recirkulační a tady je třeba stanovit pracovní podtlak, přetlak a průtok. 

   firma YNNA spol. s r.o. je autorizovaný zástupce pro Českou Republiku.