Princip Vývěvy

V naší nabídce naleznete celkem 6 druhů vývěv. Princip jejich funkce si popíšeme níže.

Princip lamelové vývěvy

Kompresní blok ,,lamelovky'' je složen ze dvou částí, a to statoru a rotoru. V rotoru lamelové vývěvy jsou drážky pro usazení lamel, které umožňují excentrický posun lamel. Právě otáčením rotoru vzniká odstředivá síla, která lamely vysune směrem ke statoru a tím vytvoří oddělené komory, kde poté může dojít ke sltačení. V naší nabídce naleznete dva druhy lamelové vývěvy a to:

  • Lamelová suchoběžná vývěva
  • Lamelová olejová vývěva