Generátor kyslíku PSA PPOG 1-120

Tento generátor Pneumatech spolehlivě dodá kyslík v čistotě 90 – 95 %.

Generátor využívá technologii Pressure swing adsorption (PSA) a byl navržen a zkonstruován pro aplikace vyžadující cyklický režim. Jednotka PurelogicTM zajišťuje optimální řízení a monitoring generátoru, čistotu kyslíku lze pak měřit za pomoci zirkonových snímačů. Ve standardu je zařízení dodáváno s kalibrovanými průtokoměry, které pomáhají při uvedení do provozu a pomohou získat spolehlivou informaci o reálné spotřebě kyslíku. Volitelně lze dodat vyrovnávací nádobu na kyslík, která disponuje tlakovým regulátorem, prachovým filtrem a manometrem. Všechno příslušenství je samozřejmě schváleno pro použití v aplikaci s vysoce čistým kyslíkem. Mezi další volitelné příslušenství patří snímač vstupního tlaku rosného bodu, který chrání generátor v případě zvýšené vlhkosti na vstupu způsobené poruchou sušičky stlačeného vzduchu.

V závislosti na dané aplikaci  je k dispozici pohlcovač vlhkosti, neboli desikant, který dosahuje vysoké kvality a účinnosti. Ekonomický provoz je zajištěn díky automatickému zastavení generátoru, v případě že dojde k nízké spotřebě plynu nebo k zastavení spotřeby plynu. K dodání také se schválením IEC a CSA/UL.

Kvalitní svařovaná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost, provozní náklady a účinnost zařízení zase rychlou návratnost investice.

Hlavní výhody generátoru kyslíku PPOG 1-120 PSA:

  • čistota kyslíku 90 až 95%
  • ekonomický provoz 
  • široké množství příslušenství
  • inovativní řízení PurelogicTM

Volitelné příslušenství