Princip pístového kompresoru

Pístové kompresory jsou nejstarším a nejběžnějším typem kompresoru v průmyslu. Pro stláčení využívá posuvného principu pístu v uzavřeném válci. Jsou k dispozici v různých konfiguracích, včetně jednostupňových, dvoustupňových,třístupňových a čtyřstupňových, olejově mazaných, nebo bezolejových. Jedna z nejběžnějších konfigurací je dvoustupňová konfigurace ve tvaru L s jedním vertikálně postaveným, nízkotlakým válcem a jedním horizontálně postaveným, vysokotlakým válcem.

Funkce pístového kompresoru

 Ve fázi sací, se píst, řízený klikovou hřídelí, posouvá ve válci směrem dolů. Tím otevírá sací ventil a plyn vstupuje do válce. Ve fázi stláčení se píst pohybuje směrem nahoru, tím uzavírá sací ventil a nastává sltáčení plynu. Po dosažení požadovaného tlaku se otevírá výstupní ventil, kterým se odvádí stlačený vzduch k dalšímu užití.

Princip pístového kompresoru

Výhody pístového kompresoru:
 

Pístové kompresory jsou vhodné pro přerušovaný, nebo občasný provoz
Jednoduchá konstrukce
Snadná manipulace
Nenáročný servis dle typu a aplikace
Nízká vstupní investice

Nevýhody pístového kompresoru:

Vyšší hlučnost
Pulzace 

Ukázkové video funkce průmyslového kompresoru výrobce Sauer & Sohn