Generátory dusíku PNEUMATECH

Produkce dusíku za pomocí vlastního generátoru sníží Vaše energetické náklady a zajistí konzistentní dodávku tohoto plynu. Generátor dusíku sníží nejistotu v oblasti externích dodávek a také pomůže snížit uhlíkovou stopu. Jedná se o bezpečné řešení s rychlou návratností investice.

Ve stlačeném vzduchu je 78% dusíku, který lze pomocí generátoru dusíku efektivně oddělit od zbývajícího podílu kyslíku. To zajistí generátor dusíku Pneumatech a kompresor, který je nutný pro výrobu stlačeného vzduchu.

K dispozici jsou dvě technologie, které zajistí oddělení dusíku ze stlačeného vzduchu:

Technologie Pressure swing adsorption (PSA)

 • Oddělení dusíku pomocí adsorpčních činidel
 • Jako adsorpční činidlo se využívá uhlíkové molekulární síto (CMS), které adsorbuje kyslík
 • Kyslík je adsorbován činidlem a na výstupu je dusík o čistotě až 99,999%
 • Využití zejména pro aplikace s vysokým průtokem a vysokou požadovanou čistotu dusíku

Generátory dusíku PSA jsou sestaveny ze dvou tlakových nádob obsahující činidlo, kterým je uhlíkové molekulární síto. Stlačený vzduch tímto sítem prochází a za pomocí adsorpce se molekuly kyslíku na síto přichytávají, a tím je kyslík v podstatě vyfiltrován. Tato adsorpce molekul kyslíku vždy probíhá v jedné nádobě, zatímco v druhé nádobě probíhá tzv. regenerace, kdy se molekulární síto od navázaného kyslíku čistí.

PSA generátory jsou vhodné zejména pro aplikace, které vyžadují vysokou požadovanou čistotu dusíku, například 3D tisk, řezání laserem, bateriová výroba nebo balení potravin či nápojů. Výhodou je také menší spotřeba stlačeného vzduchu než u jiných technologií, což vede k úsporám. Při pořízení je ale nutno brát v úvahu, že nasávaný vzduch musí být velice suchý a čistý, prostorová náročnost je o něco vyšší a údržba zařízení je pracnější.

Membránová technologie

 • Stlačený vzduch prochází dutými polymerními membránami
 • Kyslík, který je součástí tohoto stlačeného vzduchu, odchází stěnami vláken pryč do atmosféry
 • Na výstupu tak vzniká dusík o čistotě 95 – 99,5%

Technologie polopropustných membrán, které jsou naplněny malými dutými vlákny z polymeru, Vám zajistí spolehlivé oddělení plynného dusíku od okolního vzduchu. Pomocí procesu tzv. permeace, kdy dusík proniká membránou pomaleji než kyslík a vodní pára, lze tyto nežádoucí složky od dusíku oddělit. Membránové generátory dusíku Vám zajistí konstantní dodávku čistého dusíku bez nároků na běžně využívané systémy skladování a dodávky dusíku.

Membránové generátory jsou určeny pro provoz nevyžadující tu nejvyšší míru čistoty dusíku, jsou vhodné například v oblasti huštění pneumatik, prevence před požáry, ochrany nádrží nebo sušení potrubí. V případě membránových generátorů není problém zvýšené množství vodních par ve vstupním médiu, výhodou jsou také menší nároky na prostor, tichý provoz a snadná údržba. Přestože vyžadují vyšší počáteční investici, díky své efektivitě je návratnost této investice velice rychlá.

 

Generátory kyslíku PNEUMATECH

Generátor kyslíku pracuje s technologií oddělování kyslíku od stlačeného vzduchu za použití zeolitu. Zeolit je materiál, který ze stlačeného vzduchu oddělí podíl dusíku za pomocí adsorpce, a kyslíkovou složku  v čistotě až 95 % tak získáváme pro další aplikace. Generátory kyslíku Pneumatech jsou určeny do vysoce sterilních aplikací, jako jsou například veterinární kliniky nebo zdravotnická zařízení.

Produkce kyslíku za pomocí vlastního generátoru sníží Vaše energetické náklady a zajistí konzistentní dodávku tohoto plynu. Generátor kyslíku sníží nejistotu v oblasti externích dodávek a také pomůže snížit uhlíkovou stopu. Jedná se o bezpečné řešení s rychlou návratností investice. Generátor kyslíku sníží náklady na jednotku kyslíku o 50–90 % v porovnání s kyslíkem dodávaným v kapalném stavu či v lahvích.

Technologie Pressure swing adsorption (PSA)

 • Stlačený vzduch prochází dvěma válci
 • Ve válcích je kyslík oddělen od dusíku pomocí zeolitu a adsorpce
 • Oddělený dusík se efektivně využije pro optimalizaci tlaku ve válcích
 • Kontinuální a spolehlivá dodávka kyslíku je zajištěna

Technologie Pressure swing adsorption (PSA) je technologie, díky které je zajištěno oddělení kyslíku od stlačeného vzduchu. Za pomoci technologie dvou zeolitových adsorpčních válců dochází ve stlačeném vzduchu k oddělení 78% podílu dusíku od zbylého podílu kyslíku. Dva válce zajišťují nepřetržitou výrobu plynu a minimalizují spotřebu energie. Oddělený dusík je pak efektivně využit pro docílení optimálního tlaku v každém ze dvou válců. Průtok vzduchu je regulován dle potřeby, což optimalizuje účinnost zařízení.

Oddělený kyslík se poté ukládá v zásobníku, a tím je zajištěna plynulost dodávek dle potřeby aplikace. Všechno příslušenství, tj. samotný generátor, kompresor, sušič a potrubí, je navrhnuto tak, aby bylo možné efektivní rozmístění a instalace. Tím jsou minimalizovány nároky na prostor.