Becker DTLF do 515m3/h

Lamelová dmychadla pracují zcela bez oleje. Kompresní část tvoří rotor ve statoru s grafitovými lamelami s dlouhou životností. Součástí standardní výbavy jsou integrované sací papírové filtry a bezpečnostními ventily, zabraňujícími překročení maximálního konstrukčního přetlaku. Krytování zajišťuje nízkou hlučnost a ideální kontakt chladícího vzduchu s povrchem pracovních částí. Pro možnost sání média s vyšší vzdušnou vlhkostí je nabízeno tzv. antikorozní provedení, které mimo jiné technické změny zahrnuje polyesterový sací filtr.

Typ Výkon Mezní tlak Datové listy
  m3/h mbar rel.  
DTLF 2.200 11kW 174  +1800 pdf
DXLF 2.200 11kW 174 +1800 pdf
DTLF 2.250 15kW 247  +1800 pdf
DTLF 2.250/K 15kW 240 +1800 pdf
DXLF 2.250 15kW 247 +1800 pdf
DTLF 2.360 15kW 360 +900 pdf
DTLF 2.400 18,5kW 365  +1800 pdf
DXLF 2.400 18,5kW 365 +1800 pdf
DTLF 2.500 30kW 515 +1800 pdf
DXLF 2.500 30kW 515 +1800 pdf

Výkon dmychadel v tabulce je vztažen k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 50Hz.


  • lze ručně regulovat otáčky dmychadla
  • dmychadlo může automaticky udržovat nastavený přetlak

Energeticky výhodný provoz, automatická regulace a ochrana zařízení proti překračování konstrukčních parametrů.

 

 

 

Typ Výkon Mezní tlak Datový
list
  m³/h mbar rel.  
DTLF 2.250/0-400 13,2kW 400/3/50, 30-60Hz 130-290 +1700 pdf
DTLF 2.500/0-400 22kW 400/3/60, 30-60Hz 302-584 +1500 pdf
Výkony dmychadel vztažené k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 60Hz.

 

Volitelné příslušenství