4-8 m3/h

Lamelová olejová vývěva tohoto typu je určena zejména pro obalářský průmysl, kde musí pracovat v cyklickém režimu. Tzn. do 8,5 min. běh, 1,5 minuty zastaveno, aby mohlo dojít k odtečení oleje nashromážděného v separátoru, zpět do olejového okruhu. Má jednoduchý design s jednou hřídelí a přímým pohonem, čímž tvoří robustní zařízení s dlouhou životností a s nízkými nároky na údržbu a na provozní náklady. Lamely jsou vytěsněny olejovým filmem.

Vyznačují se těmito vlastnostmi:

  • malé rozměry, nízká hmotnost, snadná integrace
  • limitní vakuum 2 mbar (a)
  • olejové vývěvy byly vyvinuty speciálně pro požadavky stolních balicích strojů
  • ideální pro vakuové balení potravin (maso, ryby, masné výrobky, sýry ...)
  • vývěva O 6.8 je velmi robustní řešení pro různé požadavky v průmyslu
  • široká škála příslušenství (sací filtry, separátory kapalin, gas-ballast ventily apod.)
Typ Výkon Mezní tlak Datové listy
  m3/h mbar abs.  
O6.4 4 2 pdf
O6.8 8 2 pdf

Maximální sací množství je uvedeno při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 50Hz.