400-624 m3/h

Lamelová olejová vývěva má jednoduchý design s jedou hřídelí a přímým pohonem, čímž tvoří robustní zařízení s dlouhou životností a s nízkými nároky na údržbu a na provozní náklady. Lamely jsou vytěsněny řízeným dávkováním oleje. Zpětný ventil a efektivní odlučování oleje jsou integrovány v každé vývěvě. Plovákový ventil spolehlivě reguluje průtok vratného oleje, a to i při vysokých podtlacích. K těmto vývěvám je možno dodat další příslušenství 
Typ Výkon Mezní tlak   Datový list
  m3/h4) mbar abs. kW  
U 4.400 SA/K 435 3 11,0 pdf
U 4.400 F/K 435 0,5 11,0 pdf
U 4.630 SA/K 624 3 15,0 pdf
U 4.630 F/K 624 0,5 15,0 pdf

Maximální sací množství je uvedeno při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 60Hz.

Volitelné příslušenství