CHA chladiče voda / voda

Moderátor teploty chlazené kapaliny (bez freonové části a kompresoru) - kapalina/kapalina. Odebraná tepelná energie chlazené kapaliny se odevzdává do centrálního rozvodu chladícího média (chladící věže apod.)  Ideální pro systémy kde musí být oddělený chladící okruh od chlazeného média. Zařízení jsou vhodná pro nemrznoucí směsi na bázi etylenglykolů.  Zařízení jsou vybavena čerpadlem a nádrží.

 Standardní referenční podmínky:

  • Okolní teplota 20°C
  • Teplota odchozí chlazené kapaliny 25°C
  • Kapalina - H2O

Dostupné možnosti:

  • 60Hz
  • Automatický by-pass a manometr
  • Nekovová čerpadla 4-6 bar.
Model  Chladící výkon kW Download    Model Chladící výkon kW Download 
CHA 1,3 1,3  pdf   CHA 99  98,6 pdf
CHA 4 3,8  pdf CHA 110 110,5 pdf
CHA 11 11,5  pdf CHA 129 129,3  pdf
CHA 24 24,4  pdf CHA 150 150  pdf
CHA 40 39,2  pdf      
CHA 60 60,4  pdf   

Soubory ke stažení