Filtry FMA, FMS do 350 bar

Filtry série FMA a FMS se používají k odstranění pevných, kapalných a, při použití vložek s aktivním uhlím, plynných znečišťujících látek ze stlačeného vzduchu. Kromě kapalin a prachu, filtry prakticky odstraní všechny olejové kapičky a nejjemnější prachové částice ze stlačeného vzduchu. Filtry s vložkami s aktivním uhlím odstraní prakticky všechny olejové páry a pachy.
Filtry FMA jsou tlakově odolné, strojově opracované hliníkové těleso s pasivací volným chromem (VI). Filtry FMS jsou obrobená ocelová pouzdra s kompletní pasivací fosfátem železa.
Obě filtrační řady jsou pro připojení na rozvod stlačeného vzduchu opatřeny závitem. Tělesa jsou dimenzována až na 100, resp. 350 bar. Vyšší úrovně tlaku jsou k dispozici na vyžádání. Filtrační tělesa mají dva O-kroužky k ochraně závitu tělesa před negativními vlivy zevnitř i zvenku. Koncový doraz zabraňuje namáhání závitu a tím zajišťuje snadné otevření tělesa filtru při výměně vložky. Těleso filtru lze otevřít také pomocí hákového klíče.
Vzhledem k různým stupňům dostupných typů filtračních vložek, je možné splnit všechny požadavky aplikací v oblasti průmyslové filtrace stlačeného vzduchu. Vybrané filtrační médium a jejich skládaná konstrukce je zárukou vysoké účinnosti separace a současně nízké tlakové ztráty, jakož i dlouhé životnosti filtračních prvků, což má za následek nejnižší náklady. Úplná integrace všech příslušných filtračních vrstev mezi dvěma válci, tvoří filtrační vložky s maximální provozní spolehlivostí i v kritických provozních podmínkách.

Základní data

Typ Výkonnost 1)   Max. tlak 2)   Provozní teplota
  m3/h   bar   min - max °C
FMA30 50 100 / 350 -10 °C - +80°C
FMA50 70
FMA70 100
FMS90 160
FMS110 330

1) Vztaženo k tlaku 1 bar(a) a 20°C, při provozním tlaku 7 bar
2) Uvedeno na typovém štítku

Korekční faktor F1 pro tlak (bar)

Tlak 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
Koeficient 6,5 7,6 8,5 9,3 9,9 10,5 11 11,5 11,9 12,3 12,7 13,0


Korekční faktor F2 pro teplotu (°C)

Teplota -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Koeficient 1,11 1,07 1,04 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83