Filtry ALPS do 20 bar

Nová patentovaná řada filtrů ALPS, vyrobených tlakovým litím hliníku, se vyznačuje zejména:

  • novým designem zajišťujícím minimální tlakovou ztrátu
  • zajišťovacím bajonetovým systémem filtračního prvku, který při výměně nevyžaduje další prostor pod filtrem
  • adaptéry mezi filtrační elementy - na vyžádání

QF - zachycuje pevné částice a emulze do 1 μ. Filtr je vhodný i jako výstupní filtr pro adsorpční sušičky.

PF - 0,1 μm prach / 0,1 mg/m3 olej koaloescentní filtr pro zachycení pevných částic a olejových emulzí. 
Princip srážení, zachycení a splývání, nutí submicronické kapalné částečky, které jsou tlačeny z vnitřní strany 
elementu, sloučit se do větších mikro kapiček, které pak skapávají do spodní části tělesa filtru.

HF - 0,01 μm prach / 0,01 mg/m3 olej koaloescentní filtr pro zachycení pevných částic a olejových emulzí. Princip srážení, zachycení a splývání, nutí submicronické kapalné částečky, které jsou tlačeny z vnitřní strany elementu, sloučit se do větších mikro kapiček, které pak skapávají do spodní části tělesa filtru. 

CF - Filtr s tlustou vrstvou aktivního uhlí v nerezové kleci, pro odstranění olejových par a zápachů. Před tento filtr je vhodné instalovat PF, HF. Využití zejména v průmyslových provozech, kde je vyžadován čistý vzduch bez oleje a zápachů. 

Standardní referenční podmínky

  • Pracovní tlak: 7 bar, (max. 20 bar)
  • Okolní teplota: 25°C
  • Teplota vstupního vzduchu 20°C, (max. 100°C, 60°C pro CF s aktivním uhlím)
Model Průtok m3/h BSP Data          Model Průtok m3/h BSP Data
AF 30 30 3/8" pdf   AF 500 500 1 1/2" pdf
AF 40 40 1/2" pdf AF 800 800 2" pdf
AF 75 75 3/4" pdf AF 1000 1000 2" pdf
AF 110 110 3/4" pdf AF 1560 1560 3" pdf
AF 190 190 1" pdf AF 1830 1830 3" pdf
AF 260 260 1" pdf AF 2700 2720 3" pdf
AF 400 400 1 1/2" pdf        

Volitelné příslušenství

ALPSdifferentgauge  ALPSdrain ALPSmanualdrain   ALPSspoj. prislus
   Indikátor zanesení vložky       Plovákový odvaděč kondenzátu       Manuální odvádění kondenzátu       Spojovací prvky, konzole