Filtry do 16 bar z oceli

QF - 5 mikronů (třída 3 - ISO 8573-1) 
Prachový filtr, je vhodný pro odstranění pevných částeček do 5 mikronů včetně kapalin, emulzí a oleje. Je vhodný i jako výstupní filtr pro adsorpční sušičky.

PF - 1 mikron prach / 0,1 mg/m3 olej (třída 2 - ISO 8573-1) 
Odolejovací filtr pro zachycení pevných částic a oleje až 0,1 mikronu a 0,1 mg/m³. Princip srážení, zachycení a splývání, nutí submikronické kapalné částečky, které jsou tlačeny z vnitřní strany elementu, sloučit se do větších mikro kapiček, které pak skapávají do spodní části tělesa filtru.

HF - 0,01 mikron prach / 0,01 mg/m3 olej (třída 1 - ISO 8573-1) 
Odolejovací filtr pro zachycení pevných částic a oleje až 0,01 mikronu a 0,01 mg/m³. Princip srážení, zachycení a splývání, nutí submikronické kapalné částečky, které jsou tlačeny z vnitřní strany elementu, sloučit se do větších mikro kapiček, které pak skapávají do spodní části tělesa filtru. 

CF - 0,003 mg/m3 oleje (třída 1 - ISO 8573-1) 
Filtr s aktivním uhlím  pro odstranění olejových par a zápachů. Filtr s aktivním uhlím zachycuje veškeré zápachy a páry, zbylé po předchozích filtracích, pomocí adsorpčního procesu, kdy nečistoty ulpívají na povrchu aktivního uhlí. Pro správnou funkci musí být před CF filtry umístěny PF, popř. i HF filtry. Element je tvořen silnou vrstvou aktivního uhlí, pokrytou vláknovým nátěrem, drženým zevnitř i vně sítkem z nerezové oceli. 

Standardní referenční podmínky

  • Pracovní tlak: 7 bar, (max. 16 bar)
  • Okolní teplota: 25°C
  • Teplota vstupního vzduchu 20°C, (max. 100°C, 60°C pro CF s aktivním uhlím)
Model Průtok m3/h DN Data   Model Průtok m3/h DN Data
F0460 2760 DN100 pdf   F1850 11000 DN200 pdf
F0700 4200 DN125 pdf F2500 14200 DN200 pdf
F0950 5700 DN150 pdf F3000 19900 DN250 pdf
F1250 7500 DN150 pdf F3500 31000 DN300 pdf
F1550 9300 DN150 pdf