HLA - studená regenerace

Různé průmyslové aplikace, jako například chemické, farmaceutické a laboratorní zařízení, vyžadují vysoce kvalitní stlačený vzduch. Adsorpční sušička dodává vzduch s tlakovým rosným bodem -40 °C, který je nezbytný pro tyto a další aplikace. Vlhkost stlačeného vzduchu je nejprve udržována adsorpční látkou, která tvoří náplň nádrže, a poté je eliminována během regenerační fáze; zatímco stlačený vzduch, vysušený a přefiltrovaný, je posílán do distribuční sítě. Regenerace probíhá tak, že se odebere malá část vysušeného vzduchu a poté se přivádí do nádrže, kde se má regenerovat.

Životnost a účinnost sušičky závisí na odstranění kontaminovaných prvků na vstupu. Důrazně se doporučuje použití koalescenčních předfiltrů typu HF na vstupu. Kromě toho se doporučuje použití dodatečného filtru PF na výstupu k odstranění prachu, který se mohl vytvořit uvnitř nádrže.

STANDARDNÍ REFERENČNÍ PODMÍNKY

Pracovní tlak: 7 bar
Teplota vstupního vzduchu: 35°C (max. 50°)
Rosný bod při tlaku 7 bar: -40°C
Cyklus práce/proplachování: 5/5 min. (bez EMS)
Spotřeba regeneračního vzduchu: 16 % jmenovitého průtoku
 

STANDARDNÍ NAPĚTÍ
230V/1ph/50-60Hz

Typ Průtok m3/h Max. p BSP -40
HLA400 400 10 6/4" pdf
HLA500 500 10 6/4" pdf
HLA750 750 10 2" pdf
HLA900 900 10 2" pdf
HLA1200 1200 10 2 1/2" pdf
HLA1500 1500 10 2 1/2"" pdf
HLA2000 2000 10 2 1/2" pdf

Soubory ke stažení