HL - studená regenerace

Různé průmyslové aplikace, jako například chemický, farmaceutický průmysl a zařízení laboratoří požadují vysoce kvalitní stlačený vzduch. Adsorpční sušičky vysušují stlačený vzduch standardně tlakový rosný bod (TRB) -40°C. Vlhkost ze stlačeného vzduchu je zachycena adsorpčním činidlem (sušidlem), Po nasycení vlhkostí přechází sušidlo do fáze regenerace, kdy je vlhkost ze sušidla odstraněna. U sušiček se studenou regenerací se k tomu používá malá část vysušeného stlačeného vzduchu, který proudí během regenerační fáze sušidlem v opačném směru a odebírá mu vlhkost. Životnost a účinnost sušičky závisí na množství nečistot ve vstupujícím stlačeném vzduchu, obzvláště zbytků oleje, které sušidlo zanášejí a tím snižují jeho adsorpční schopnost. Je proto důrazně doporučeno použít před sušičkou koalescentní filtr na vstupu sušičky. Na výstupu sušičky se doporučuje instalovat prachový filtr pro zachycení prachu ze sušidla, který by mohl unikat do rozvodů stlačeného vzduchu.

Standardní referenční podmínky sušiček se studenou regenerací

  • Spotřeba regeneračního vzduchu: 7/15% jmenovitého průtoku
  • Pracovní tlak: 7 bar, (max. 10 bar)
  • Rosný bod při tlaku 7 bar: -40 °C
  • Vstupní teplota vzduchu: 35 °C (max 50°C)
  • Pracovní / regenerační cyklus: 5/5 min
  • Napájení 230V/50Hz

Volitelné možnosti

  • Nestandardní napětí: všechny modely s 230V/60Hz nebo 115V/60Hz.
  • Připojení: všechny modely s připojením NPT.

Typ Průtok m3/h Max. tlak BSP Data
HL 0003 1,8 10 1/4" pdf
HL S012 7 10 1/4" pdf
HL R012 7 10 1/4" pdf
HL 0030 18 10 3/8" pdf
HL 0030 CLASS1 7 10 3/8" pdf

 

Soubory ke stažení