Kompresory LARGO s převodovkou - dvoupolohová regulace

Průmyslové vzduchem chlazené, dvoupolohové, šroubové, jednostupňové kompresory s olejovým nástřikem. Přenos kroutícího momentu zajišťuje převodovka, která je energeticky úspornější, než řemenový převod. Převodovka rovněž snižuje/eliminuje radiální zatížení ložisek hřídele elektromotoru a šroubového bloku. Odpadá údržba řemenů a v případně přímého náhonu i údržba spojky.

Výkon 7,5-13 bar(g), FAD 81-3139 m3/h, 11-315kW.

Řízení kompresoru, monitoring údržby a archivaci provozních dat zajišťuje jednotka AirControl 5.1, případně Airlogic2 s barevným displejem. Tyto jednotky umožňují plánování tlakových pásem v závislosti na podmínkách, či nastaveném režimu a času. Toto plánování může efektivně snížit energetickou náročnost provozu. Data mohou být ukládána na paměťovou kartu. Provoz kompresoru je velmi tichý a může tedy být umístěn blízko, nebo přímo na pracovišti.

Kompresor je vybaven filtrem nasávaného vzduchu. Tím je zabráněno pronikání prachových částic do pneumatického systému.

Doplňky a konfigurace:

 • Integrovaná kondenzační sušička
 • Integrovaná filtrace
 • Cyklónový separátor kondenzátu s automatickým vypouštěním
 • Tepelný výměník olej/voda pro možnost získání velkého množství tepelné energie například do topného okruhu kancelářské budovy, nebo do akumulační nádoby pro teplou užitkovou vodu, nebo vodu pro další průmyslové využití.
 • Elektrické přihřívání kompresoru pro instalace, kde hrozí nízké teploty.
 • Kompresor může být naplněn potravinářským olejem.
 • Automatická kontrola sledu fází

Snížení nároků na údržbu:

 • Výměna oleje po 8000. provozních hodinách
 • Odpadá nutnost údržby spojky a řemenů
 • Nízké vibrace a eliminace axiálního zatížení hřídelí v porovnání s řemenovým převodem
 • Snížení zatížení filtru sání šroubového bloku díky instalovanému filtrace nasávání vzduchu do skříně kompresoru

Nízká energetická náročnost:

 • Nízké energetické ztráty na převodovce
 • Nasávání vzduchu do skříně zajišťuji vysoce účinné radiální ventilátory
 • Vysoce účinný kompresní blok