Robuschi RSW do 12500 m3/h

Patentovaný systém nízkotlakého šroubového kompresního bloku RSW, zajišťuje stláčení vzduchu bez oleje.

  • Přetlak do +2500 mbar
  • Průtok do 12500 m³/h

Účinnost

Profil šroubů zaručuje maximální kapacitu při minimální spotřebě energie. Povrchová úprava šrouboů zajišťuje odolnost vůči oxidaci , což znamená, že
je dlouhodobě zajištěna vysoká úroveň stabilního výkonu.


Robustní
Rotory jsou navrženy s hřídelemi s širokým průměrem, aby se snížila deformace způsobená vnitřním a vnějším zatížením, což zaručuje, že kompresor může pracovat efektivně i v nejtvrdších podmínkách. Ložiska mají zvýšenou životnost díky nižšímu počtu otáček, které je třeba udělat. Těsnění pro přepravovaný plyn a mazací olej jsou také bez opotřebení.

 

 
Nízká hlučnost
Vynikající kompresní účinnost zaručená inovativním profilem rotoru Robuschi znamená méně hluku během kompresní fáze. Spolu s nízkou rychlostí otáčení rotoru (max. 6 000 ot / min) a absencí stupňovitého převodu znamená to, že emise jsou omezeny na minimum.

rswrsw