Zobákové vývěvy

"Zobákové" vývěvy jsou bezolejové vzduchem chlazené průmyslové vývěvy. Jsou vhodné pro trvalý i přerušovaný provoz. Náklady na údržbu a provozní náklady jsou minimální. Jsou vybaveny vysoce účinným tlumičem pulzací z výfuku.

Tato zařízení jsou vhodné pro téměř všechny procesní aplikace:

  • tváření a vytlačování plastů
  • sušení dřeva, impregnace
  • sterilizace
  • pneu-dopravu
  • nemocnice (centrální podtlakové systémy)
  • elektrotechnický průmysl
  • atd.

Vývěvy jsou vybaveny integrovanými sacími filtry, které jsou umístěny pod polykarbonátovými průhlednými kryty. Dostupné varianty:

Model Výkon v m3/h Podtlak mbar (a) Motor Technický list Návod
BCV 100 100 50 2,2 pdf pdf
BCV 150 150 100 3 pdf pdf
BCV 300 275 150 5,5 pdf pdf

Výkon je uveden při atmosférickém tlaku 10103 mbar (a), teplotě 20°C a 50Hz.

Kompresní prostor je bezkontaktní a je zde minimalizováno riziko opotřebení. Chlazení je zajištěno vzduchem a není tak třeba chlazení kapalinou. Kompresní prostor je bezolejový. Rotory jsou synchronizovány ozubenými koly v olejové lázní, která je oddělena od kompresního prostoru.

Zobákové vývěvy jsou vhodné tam, kde hrozí nebezpeční chemického ovlivnění a degradace oleje kupříkladu v olejových vývěvách. 

Princip funkce:

Rotory ve tvaru dvoj-zobáku se v kompresním prostoru protisměrně otáčejí. Tolerance mezi rotory je velmi malá, jen tak aby nedocházelo k jejich dotyku. Pohyb rotorů je synchronizován převodovým soukolím v olejové lázni.

Soubory ke stažení

Volitelné příslušenství