KRVS s úplnou recirkulací

jsou kompaktní jednotky, vyvinuté pro generování podtlaku nejrůznějších odvětvích - chemický, petrochemický, farmaceutický, textilní průmysl apod.  

K dispozici jsou dvě varianty - KRVS ../P a KRVS ../T.

KRVS ../P s částečnou recirkulací - jednotka je vybavena separační nádrží pro zachycení servisní kapaliny. Tato je pak smísena s čerstvě přiváděnou kapalinou. Čerstvá kapalina funguje jako chladící prvek.

KRVS ../T úplná recirkulace - jednotka je vybavena separační nádrží pro zachycení servisní kapaliny a trubkovým výměníkem, pro odvod tepelné energie. Přiváděná kapalina pouze doplňuje ztráty vzniklé odpařením a funguje jako chladicí prvek v případě, že nedochází k odběru tepelné energie pomocí tepelného výměníku. Tato konfigurace rovněž odděluje chladící okruh a okruh pracovní kapalin.

Soubory ke stažení