Zobáková dmychadla BECKER

"Zobáková" průmyslová dmychadla jsou bezolejová vzduchem chlazená zařízení, vhodná pro trvalý i přerušovaný provoz. Náklady na údržbu a provozní náklady jsou minimální. Jsou vybavena vysoce účinným tlumičem pulzací z výfuku.

Tato zařízení jsou vhodná pro mnoho procesních aplikací:

  • tváření a vytlačování plastů
  • sterilizace
  • pneu-doprava
  • elektrotechnický průmysl
  • provzdušňování ČOV, chovných nádrží atd.

Integrované sací filtry jsou umístěny pod polykarbonátovým průhledným krytem. Dostupné varianty:

Model Výkon v m3/h Přetlak bar (g) Motor kW Technický list
BCP 100 100 +0.8/+1.3/+1.5/+2.0 3/4/5,5/7,5
BCP 150 150 +1.0/+1.3/+1.7/+2.0 5,5/7,5/9,2/11
BCP 300 275 +1.0/+1.3/+1.7/+2.0 7,5/11/15/18,5

Výkon je uveden při atmosférickém tlaku 10103 mbar (a), teplotě 20°C a 50Hz.

Kompresní prostor je bezolejový, bezkontaktní a je zde minimalizováno riziko opotřebení. Chlazení je zajištěno vzduchem a není tak třeba chlazení kapalinou.
Rotory jsou synchronizovány ozubenými koly v olejové lázní, která je oddělena od kompresního prostoru mechanickou ucpávkou.

Princip funkce:

Rotory ve tvaru dvoj-zobáku se v kompresním prostoru protisměrně otáčejí. Tolerance mezi rotory je velmi malá, jen tak aby nedocházelo k jejich dotyku. Pohyb rotorů je synchronizován převodovým soukolím v olejové lázni.