Dříve, než začneme s přímým výběrem kompresoru pro naši výrobu, je dobré zamyslet se nad třemi hlavními body:

  1. Potřebujeme trvalý, nebo občasný odběr stlačeného vzduchu?
  2. Jaké množství stlačeného vzduchu budeme potřebovat?
  3. Jakou kvalitu stlačeného vzduchu vyžadujeme, co se týče obsahu pevných částic, vody a oleje?

Pokud renovujeme výrobu, ulehčí nám výběr stávající kompresor s příslušenstvím. Přesněji řečeno jeho štítek, pomocí kterého můžeme vybrat co možná nejvhodnější alternativu. Pokud ovšem výrobu rozšiřujeme, musíme zjistit množství odebíraného vzduchu na všech odběrných místech, musíme znát kvalitu výstupního vzduchu podle normy ISO 8573-1 a podle předpokládaného souběhu spotřebičů určit, jak často bude kompresor v provozu.

Je důležité si uvědomit, že stlačený vzduch bez vody, oleje a pevných částic nelze vyrobit. I když je kompresor bezolejový, stále nasává atmosférický vzduch, který obsahuje vlhkost, pevné částice a stopové množství oleje. Při stláčení se tak ze stopového množství oleje stává větší množství, které se dá dále filtrovat a snížit jeho obsah.

Potřebujeme trvalý, nebo občasný odběr stlačeného vzduchu?

Šroubový kompresor s olejovým nástřikem volíme, pokud potřebujeme nepřerušovanou dodávku stlačeného vzduchu. Pro jeho správnou funkci je potřeba, aby se kompresor dostal na svou provozní teplotu. Pokud si šroubový kompresor vlivem krátkodobého provozu nestačí prohřát olej alespoň na 70-80 °C, v oleji se začne hromadit voda a změní se v emulzi, která nemá požadované mazací vlastnosti. Tím se výrazně sníží životnost stroje. Samozřejmě v dnešní době existují možnosti dodání s elektrickým přihříváním oleje, takže lze tyto kompresory použít i k občasnému provozu. Ale do nákladů se musí zahrnout i příkon tohoto vyhřívání.

Díky šroubovici v kompresním bloku, je stláčení vzduchu bez pulzací a s tím je spojen i benefit v podobě nízké hlučnosti.

 

Pístový kompresor je naopak vhodný tam, kde si vystačíme s občasným odběrem stlačeného vzduchu. Návrhový výkon je třeba 2-3 krát předimenzovat, aby měl možnost standardní pístový kompresor vypínat a chládnout. Drtivá většina standardních pístových kompresorů není určena pro non-stop provoz. Vyjímkou jsou pístové olejové kompresory německého výrpobce Sauer & Sohn, které jednak dosahují obrovských přetlaků (až do 500 bar), ale především jsou vhodné i pro nepřetržitý provoz.

 

2. Jaké množství stlačeného vzduchu budeme potřebovat?

Důležité při výběru nového kompresoru je určit, kolik vlastně potřebujeme stlačeného vzduchu. Při renovaci nám opět usnadní práci štítek ze stávajícího kompresoru. Pokud ovšem rozšiřujeme, nebo zakládáme novou výrobu, musíme si ujasnit kolik přesně bude odběrných míst a jaké množstí vzduchu budou odebírat. Například výrobce ALUP uvádí výkon kompresorů FAD (ISO1217) v litrech za minutu, nebo v m3/h.

Pro případ větších rázových odběrů můžeme použít tlakovou nádobu o vhodném objemu pro akumulaci stlačeného vzduchu. Můžeme nabídnout kompresor již od výroby na vzdušníku 200-500 litrů, nebo externí nádobu libovolného objemu. 

 

3. Potřebujeme stlačený vzduch bez pevných částí, vlhkosti a oleje?

Úprava stlačeného vzduchu je pojem, bez kterého se neobejde většina závodů. Pokud potřebujeme vzduch co možná nejsušší, je ideální použití sušičky stlačeného vzduchu.

Kvalitu stlačeného vzduchu rozdělujeme do několik kategorií podle obsahu pevných a olejových částic a vody. Dříve tedy, než pořídíme novou sušičku, filtry, separátory, se informujeme o tom, jakou kvalitu vzduchu potřebujete. K této volbě nám pomůže tabulka normy ISO 8573-1