Lamelová bezolejová dmychadla BECKER, pracují zcela bez oleje. Kompresní část tvoří rotor excentricky umístěný ve statoru s grafitovými lamelami s dlouhou životností. Součástí standardní výbavy jsou integrované sací papírové filtry a regulační ventily, které fungují i jako bezpečnostní prvek, zabraňující překročení maximálního konstrukčního přetlaku dle typu +1000 až +2000 mbar(g). Průtok 2-515 m3h vyjádřeno při 20 °C a atmosférickém tlaku.

Zobáková dmychadla BECKER, anglicky (CLAW pump), jsou označována rovněž za bezolejová,
protože v kompresní části dopravované médium nepřijde do styku s olejem. Malé množství
převodového oleje je uzavřeno v převodovce, ke jsou uložena synchronizační ozubená
kola hnací a hnané hřídele.

Dmychadla BECKER s oběžným kolem a bočním kanálem jsou kompaktní přesně vyrobené ventilátory, které jsou schopné dosahovat průtoku až 1100 m3/h a maximálního tlaku okolo 300 mbar v jednostupňové verzi a ve dvoustupňové verzi je zhruba 550 mbar(g). Jedná se dynamické stláčení vzduchu, kde vzniká mnoho odpadního tepla, ale vzhledem k minimálním rozměrům a kompaktnímu provedení, tato dmychadla najdou uplatnění například ve vodohospodářství, v obalovém průmyslu, potravinářství, v leteckém průmyslu apod. Dmychadla jsou prakticky bezúdržbová a spolehlivá.

Radiální dmychadla BECKER jsou velmi speciální vysoce účinná a tichá zařízení pro speciální aplikace. Jedná se vysoce přesnou výrobu, jak oběžného odstředivého kola, tak i o další komponenty. Výsledný stlačený vzduch je prakticky bez pulzací. Výkon je regulován frekvenčním měničem, aby byl maximalizována efektivita výroby stlačeného vzduchu. Používají je zejména výrobci laserů pro recirkulaci CO2, nebo jiných inertních plynů. V potravinářství se jedná zejména o redukci kyslíku v potravinách pro prodloužení životnosti apod.

Bezolejové šroubové dmychadlo BECKER je speciální systém PLUG and PLAY, který je dodáván v odhlučňovacím krytu, včetně integrovaného frekvenčního měniče. Jedná se o bezolejová dmychadla. Protože v kompresním prostoru není olej, je veškerá tepelná energie k dispozici na výtlaku, a tedy lze ji velmi účinně rekuperovat, například do teplé vody na topení, či přípravu TUV. Životnost zařízení je velmi vysoká a návratnost v případě centralizace výroby stlačeného vzduchu není dlouhá.


Dmychadlo, odborně řečeno průmyslové dmychadlo, je určeno pro stláčení vzduchu a celé škály dalších plynů. Obecně dmychadlo zvyšuje tlak plynu mezi vstupem a výstupem a s tím je spojeno zvýšení rychlosti proudění. Podle toho, k čemu má být dmychadlo použito, zvolíme vhodný typ, aby stláčení konkrétního typu plynu bylo energeticky efektivní, a hlavně aby dmychadlo mělo zajištěno dlouhou životnost. Dmychadlo dokáže přepravit od několika jednotek m3/h, až po několik desítek tisíc m3/h plynu při určitém přetlaku. Většinou hovoříme o tom, že tlak na sání dmychadla je atmosférický tzn. 1013 mbar(a), nebo jsou dmychadla recirkulační a tady je třeba stanovit pracovní podtlak, přetlak a průtok. 

   firma YNNA spol. s r.o. je autorizovaný zástupce pro Českou Republiku.