Společnost HAUG Sauer je světovou špičkou v kompresi plynu SF6. Mezi historicky realizované aplikace patří např. rekuperace plynu SF6 pro údržbu vysokonapěťových zařízení.

Plyn SF6 je halogenová sloučenina, která má jako skleníkový plyn velmi škodlivý vliv na životní prostředí. V atmosféře může zůstat stabilní až po dobu 3200 let. Skleníkový efekt pro SF6 je 23'900krát větší než pro stejné množství CO2. V Kjótském protokolu z roku 1997 byl plyn SF6 uveden jako jeden ze šesti skleníkových plynů, kterým je zakázáno volně unikat do atmosféry.
Navzdory své škodlivosti je plyn SF6 nezbytný a používá se například jako izolační plyn ve vysokonapěťových spínačích. SF6 má vynikající elektrickou izolaci a zhášecí vlastnosti spínacího oblouku. S neustálým rozšiřováním globální dodávky elektrické energie roste i potřeba vysokonapěťových spínačů.
Pro údržbu vysokonapěťových spínačů jsou zapotřebí speciální regenerační systémy s kompresory a vakuovými pumpami. HAUG Sauer vyrábí kompresory pro rekuperaci SF6 ve výkonovém rozsahu 0,5 až 30 kW již od 70. let minulého století.
Zákazníky společnosti HAUG Sauer jsou největší výrobci zařízení na rekuperaci a přední světové energetické společnosti v oblasti energetiky.

Požadavky pro aplikaci:

Sací tlak v této aplikaci je v rozmezí 1-9 bar(abs) a konečný tlak maximálně 51 bar(abs). Požadavek na průtok je v rozmezí 1 až 50 Nm3/h.
Hustota plynu a procesy s plynotěsnými a bezolejovými kompresory jsou absolutní nutností ve spojení s rekuperací plynu SF6.
Při použití jako údržbové zařízení se obnovovací systémy používají nepravidelně během údržby vysokonapěťových spínačů. Pokud jsou regenerační systémy používány ve výrobě, jsou určeny pro nepřetržitý provoz.
Systémy se používají po celém světě ve všech klimatických podmínkách. Proto jsou požadovány velmi spolehlivé a na údržbu nenáročné kompresory.

Řešení aplikace společností HAUG Sauer:

Řešení HAUG Sauer obsahuje 1-2 stupňový kompresor z řady Pluto, Mercure nebo Sirius. Kompresor pracuje bezolejovým a suchým chodem a je vybaven hermetickou a bezkontaktní magnetickou spojkou. Kompresor je chlazen vzduchem. Balení je přizpůsobeno požadavkům zákazníka od kompresorového bloku až po kompletně opláštěný systém s ovládáním.

Klíčové parametry kompresorů HAUG Sauer jsou:

Vysoká spolehlivost, bohaté zkušenosti, absolutní bezolejovost a plynotěsnost, individuálně přizpůsobené řešení kompresoru pro zákazníka.

Kompresorové aplikace s plynem SF6

Kompresory HAUG jsou díky své bezolejové, suchoběžné a hermetické plynotěsné konstrukci ideální pro použití při kompresi plynu SF6.

  • Bezolejovou kompresí se zabrání kontaminaci plynu a kontaminaci instalací a zařízení
  • Plynotěsnost za chodu i v klidu, díky tomu nedochází k úniku stláčených plynů do okolí
  • Aplikace v systémech rekuperace plynu pro údržbu spínačů vysokého napětí
  • Aplikace v průmyslových a výrobních závodech, kde se používá SF6