Společnost HAUG dlouhodobě dodávala plynotěsné bezolejové kompresory, které zajistili pneumatický pohon pro vysokonapěťové spínače ABB.

S příchodem elektrického napájení přišla i potřeba vysokonapěťových spínačů. Spínače vyžadují pohon, který dokáže spolehlivě zapínat a vypínat napájení. V 80. letech 20. století až do roku cca 2000 ABB k tomuto účelu používalo stlačený vzduch. Dnešní řešení už jsou založena na elektrickém pohonu.
Během přibližně 30 let nakoupilo ABB tisíce kompresorů HAUG ze série Cygnus (dříve BO).Tyto kompresory se používají ve vysokonapěťových spínačích ABB po celém světě.
Servis kompresorů může být velmi snadno prováděn místním servisním personálem pomocí sad náhradních dílů HAUG. Po kompletní výměně těchto originálních dílů jsou kompresory jako nové. Případně je také možno vyměnit kompresor za nový, identický.

Požadavky pro aplikaci:

Kompresory HAUG se využívají různými způsoby ve všech částech světa, a to jak pro nepřetržitý provoz, tak pro přerušovaný provoz s dlouhými prostoji.
Suchoběžné plynotěsné kompresory HAUG jsou v těchto různých provozních režimech velmi spolehlivé. Díky bezolejovému provozu nemůže žádný mazací olej zamrznout při nízkých teplotách, a ve vysokých teplotách (např. v tropickém klimatu) naopak nehrozí odpařování mazacího oleje a chod kompresoru nasucho.
Konečný tlak je maximálně 30 barů. Pohon má výkon 1,1 nebo 2,2 kW.

Řešení aplikace společností HAUG Sauer:

Kompresory Cygnus (bývalé BO) od HAUG Sauer se používají ve vysoce výkonných spínačích ABB. Kompresory jsou známé pod typovým označením ABB a BBC. Jedná se o dvoustupňové bezolejové kompresory, které stlačují na konečný tlak max. 30 bar.
Součástí dodávky je blok kompresoru s protihlukovým krytem a potrubí s dochlazovačem. Kompresory jsou přesně přizpůsobeny pro instalaci do vysokonapěťových spínačů ABB.

Klíčové parametry kompresorů HAUG Sauer jsou:

Vysoká spolehlivost, bohaté zkušenosti, absolutní bezolejovost a plynotěsnost, individuálně přizpůsobené řešení kompresoru pro zákazníka.

Aplikace pístových kompresorů pro stlačený vzduch bez oleje

Bezolejový stlačený vzduch lze spolehlivě vyrábět pouze bezolejovými kompresory. Oblasti použití bezolejového stlačeného vzduchu jsou proto potravinářský a nápojový průmysl, chemický, farmaceutický průmyslu a lékařství, kde se stlačený vzduch používá například v nemocnicích k ventilaci nebo k pohonu chirurgických nástrojů.
„Výroba bezolejového stlačeného vzduchu“ pomocí olejových kompresorů s filtrací sice přinese finanční úspory, ale následky takového řešení mohou být fatální. Zkušenosti ukazují, že riziko průniku oleje nebo olejových výparů nelze během provozní doby plně kontrolovat kvůli lidským a technickým chybám.

Optimalizované rozvody vzduchu s bezolejovou rekompresí pomocí Boosteru

Dalším zajímavým využitím bezolejových kompresorů je rekomprese stlačeného vzduchu. Rekomprese bezolejového stlačeného vzduchu šetří zákazníkovi energii, provozní a investiční náklady. Rekomprese vyžaduje mnohem méně energie, protože již připravený a předstlačený tlak vzduchu lze použít přímo, tedy bez dodatečného rozsáhlého zpracování ze sítě stlačeného vzduchu.
V budoucnu bude stále více sítí stlačeného vzduchu optimalizováno pomocí boosterů. V rozvodech centrálního přívodu stlačeného vzduchu do obecné spotřeby dojde ke snížení tlaku např. na 6 barů. Tam, kde je to požadováno, je potom tlak lokálně zvýšen bezolejovým posilovačem, např. na 10 nebo dokonce 40 barů. Tato kombinace - optimalizovaný centrální přívod stlačeného vzduchu a bezolejový posilovač - snižuje spotřebu energie, provozní náklady a investiční náklady!

HAUG Boostery mají další výhody:

 • jsou velmi tiché a kompaktní, takže je lze použít jako boostery stlačeného vzduchu na pracovišti.
 • díky své konstrukci jsou plynotěsné, a proto nedochází k únikům stlačeného vzduchu.
 • nabízejí nejlepší možnou kvalitu stlačeného vzduchu díky principu komprese bez oleje.
 • mají nízkou spotřebu energie díky optimalizované křivce točivého momentu.
 • nabízejí lepší životnost opotřebitelných dílů díky své plynotěsné konstrukci.

Oblasti použití pro stlačený vzduch bez oleje

 • v nemocnicích pro výrobu dýchatelného (medicinálního) vzduchu a pro pohon chirurgických nástrojů
 • v oboru stomatologie jako centrální přívod stlačeného vzduchu
 • ve farmaceutickém průmyslu pro přípravu léků
 • v chemickém průmyslu
 • v energetice a ve vodárenství
 • při zpracování potravin a nápojů a také při balení
 • jako přístrojový vzduch a procesní vzduch v chemickém a zpracovatelském průmyslu