Provádíme kontroly a revize chladících zařízení v souladu s vyhláškou 257/2012 sb.

  • kontrola těsnosti okruhu chladiva
  • kontrola a případné doplnění množství chladiva
  • vystavení Evidenční knihy chladícího zařízení